oject Information

แนวสายทางและพื้นที่ศึกษาของโครงการ

ข้อมูลโครงการในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

     โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 เขต 1 อำเภอ 4 แขวง 2 ตำบล ประกอบด้วย แขวงออเงิน เขตสายไหม แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตำบลลำลูกกาและตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี