ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

8 กรกฏาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) "งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)" ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี